ULibM@Thaksin Library
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
"คนเมืองบัว" ไม่กลัวขยะ
   สุวรรณา บัวพันธ์. / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
363.728
ค269 2551 
"คนเมืองบัว"ไม่กลัวขยะ
    / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
363.728
ค 273 2548 
"ความจริงที่ตากใบ" ไร้มนุษยธรรม ความชอบธรรมสิ้นสูญ [จุลสาร]
   เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
"ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรา..
    / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
333.95
ก 578 ค 2544 
"คู่" Couple การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 17 ของอาจารย์คณะจิตรกรร..
    / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
708.9593
ก 653 ค 2543 
"เครื่องปั้นดินเผา"
   ทรงพันธ์ วรรณมาศ / 2530
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
738.1
ท 044 ค 2530 
"เคล็ดลับ" ตัดความโกรธ
   พระโพธิรักษ์ (รัก รักพงษ์). / 2529
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3144
พ 334 ค 2529 
"เคล็ดลับชิงตลาดล้านล้านบาท รัสเซียกับซีไอเอส"
   ชัยณรงค์ ชวนะธิต. / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
382
ช 434 ค 2536 
"โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม" ร..
    / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
338.09593
ค 973 2549 
"งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" : สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์
    / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
001.4
ง 36 2546 
"งำประกาย" : กโลบายไร้ผู้ต่อต้าน
   เห่ง อู๋อั๊ง / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
355.42
ห 741 ง 2553 
"จาก กดส. สู่สภาร่างฯ"
    / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
328.593
จ 324 2549 
"เจาะประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้จากงานวิจัย"
    / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
330.9593
จ 836 2550 
"ชมช่อมาลตี" (บันทึกการเดินทางไปอินโดนีเซีย)
   เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ / 2528
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
915.98
ท 742 ช 2528 
"ช่วยกันคิด -- การสร้างประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของใคร?"
    / 2527
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
321.8
ช 286 2527 
"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า
   โสภา ชานะมูล. / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
959.3
ส985ช 2550 
"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า
   โสภา ชานะมูล / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
959.3
ส 985 ช 2550 
"ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" สู่เศรษฐกิจพอเพียง = Biol..
    / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
630
ช 684 2550 
"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี
    / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
930.1
ด527 
"เดอะ เสิร์ช" อุบัติการณ์แห่งอนาคตของมนุษยชาติ
   แบตทีล, จอห์น / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
025.52
บ 916 ด 2550 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [4919]   [แสดง 20/98367 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2017. All Rights Reserved.