ULibM@Thaksin Library
Union Library Management - v5.9
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้
    / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
303.609593
ต 525 2550 
"ใต้เงาฉัตร"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   ทัศนา ทัศนมิตร. / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593
จ 806 ท 2551 
"ท่องเที่ยวพระอารามหลวง" ฉบับภาคเหนือ
    / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3135
ท 213 2549 
"ท่องเที่ยวพระอารามหลวง" ฉบับภาคอีสาน
    / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.3135
ท 213 2550 
"ทักษิณ -- บังควรหรือไม่?"
    / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
320.9593
ท 315 2549 
"ทั้งชีวิต อุทิศเพื่อหาดใหญ่" เคร่ง สุวรรณวงศ์
    / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.2593
ค 796 ท 2545 
"ทำไมฉันถึงกินเจ?"
   ซู่ สือ, ลี่ ลุ่น / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
394.1
ซ 723 ท 2537 
"ทำอย่างไรจึงได้เป็นครูดีเด่น"
    / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.1
ท 480 2539 
"น้อยก็หนึ่ง" แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย
    / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
362.4
น 362 2548 
"แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม / องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด"
    / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
334
น956 2549 
"ในหลวงฯ" กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
   พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593
ภ 861 พ 2549 
"ในหลวงฯ" กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
   พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593
ภ 861 พ 2549 
"บทนำแห่งตะวันออกกลาง"
    / 2534
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
956
บ 045 2534 
"บันทักเกร็ดการก่อสร้างพระอุโบสถวัดโสธรฯ"
   ฐิระวัตร กุลละวณิชย์. / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.31872
ฐ 87 บ 2551 
"บัลลังก์เขมรร้าว"
   แชนด์เลอร์, เดวิด พี. / 2537
   Fulltext E-connect [http://10.40.1.31/medias/b0001..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
320.9596
ช 904 บ 2537 
"บ้านเด็ก" การพัฒนาเด็กตามแบบ "มอนเตสเซอรี่"
   ประมวญ ดิคคินสัน / 2534
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
372.21
ป 339 บ 2534 
"เบื้องหลัง -- ทักษิณ ออกไป ออกไป! ทักษิณ สู้ สู้!"
   สุพจน์ ด่านตระกูล / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
320.9593
ส 802 บ 2549 
"ประกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ" : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธ..
    / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593
ก458ป 2551 
"ประกาศชาติอารยะย้ำ โลกล้วนสรรเสริญ" : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธ..
    / 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593
ก 458 ป 2551 
"ไปเมืองครั้งแรก ร.ศ. 118"
   ชัยนาทนเรนทร, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.2593
ช 442 ป 2548 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [4919]   [แสดง 20/98367 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2017. All Rights Reserved.